कोरियाको “नुन” मा नेपाली “नून” छर्दा …

एउटा ठूलो बोरामा नुन थियो, फन्जाङ्निम(टिम क्याप्टेन)ले छिकेछा (सामान लोडअन्लोड गर्ने मेसिन)ले बोरा उठायो अनि … Continue reading कोरियाको “नुन” मा नेपाली “नून” छर्दा …